Restaurant Waldheim, Kestenholz

Neue Strasse 41, 4703 Kestenholz, SO, (04.2014)
Architekt: Beck Konzept AG, Gewerbezone 82, 6018 Buttisholz
Bauherr: Restaurant Waldheim, Herr und Frau Aeschimann, Neue Strasse 41, 4703 Kestenholz
Bauleitung: Herr Daniel Schärli, Beck Konzept AG, Gewerbezone 82, 6018 Buttisholz